Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dotace přidělené Karlovarským krajem

Obec Merklín obdržela v roce 2017 dotaci od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na realizaci akce: "Oprava objektu umělé vodní nádrže k. ú. Merklín" ve výši 109.000,- Kč

a

"Nátěr střechy MŠ Merklín ve výši 63.000,- Kč"

a dále od odboru kultury na realizaci projektu: " Obnova naučné stezky Merklín" ve výši 30.000,- Kč

a

od oddělení bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského Kraje ve výši 38.474,- Kč na věcné vybavení JSDH obce a 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Merklín

2018

V roce 2018 obdržela obec Merklín od Karlovarského kraje odbor zdravotnictví, dotaci ve výši 35.000,- Kč na projekt "Pořízení informačních technologií do ordinace praktického lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství, vsouvislosti s eReceptem."

karlovarsky

zivy kraj

Vodakva

vodakva

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Úřední deska

Vyhlášky

Usnesení

Smlouvy veřejnoprávní + Smlouvy o dílo

Veřejné zakázky

Rozpočet (rozpočtová opatření, závěrečný účet, účetní závěrka, oznámení o zveřejnění, zprávy o přezk. hospodaření....)

Jednací řád ZO Merklín

Ostatní dokumenty

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím