Obec Merklín
Obec Merklín

Historie

Charakteristika obce Merklín

 
OBEC MERKLÍN JE VSTUPNÍ BRANOU DO KRUŠNÝCH HOR.
 
 Leží v nadmořské výšce 540 m, je zcela průmyslovou obcí, žije zde 1100 obyvatel.
 
Obec se rozkládá na rozloze cca 30 km2, ve vlastnictví má 110 ha lesů.
 
 Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního jmena Merkem a travnaté planiny. O rozvoj vesnice se zasloužil urozený hrabě Hroznata.
Období rozvoje mnoha německých měst a vesnic byla přerušena husitskými válkami a území bylo postiženo válečnými útrapami. Král Zikmund zabavil mnoho majetků, některé z nich byly navždy ztraceny. Později spadalo hroznětínské území do hrabství Loket a roku 1434 císař Zigmund daroval toto území svému kancléři Kašparu Šlikovi jako dědičnou državu. Panství hrabat Šliků skončilo v roce 1585, kdy panství koupil za 7000 kop Arnošt z Wirspergu od hraběnky Lukrécie Šlikové. V této době spadal Merklín do ostrovského panství. Avšak v roce 1623 se Ostrov zúčastnil povstání protestantských stavů a panství bylo zkonfiskováno a zastaveno knížeti Juliu Heindrichu von Sachsen-Lauenburgovi.
Roku 1639 bylo území vypleněno Švédy, obyvatelé byli mučeni a museli prchat do lesů, kde mnozí zemřeli hladem. Mír nastal až v roce 1648. O sto let později, v průběhu sedmileté války se do Ostrova nastěhovali rakouští husaři. Od Horní Blatné přišlo 30 pruských husarů až do Merklíně, avšak stáhli se zpět bez boje.
V roce 1710 měl Merklín 104 obyvatel a jeden hostinec. V letech 1770 a 1772 vypukl následkem neúrody hrozný hlad a bída. Situace byla natolik zlá, že hrozilo vylidnění.
V roce 1781 bylo dekretem zrušeno nevolnictví zásluhou Josefa II a v roce 1783 byla uzavřena smlouva o zrušení roboty mezi panstvím Ostrova a Merklínem. Rok 1849 přidělil obec Merklín okresnímu hejtmanství v Jáchymově. V roce 1836 bylo v Merklíně 19 domů a žilo zde 119 obyvatel. V roce 1874 byl Merklín obohacen o školu s jednotřídkou. Počet žáků rok od roku stoupal, proto se škola stala roku 1900 trojtřídní s 98 žáky. O dva roky později byla postavena a položena trať místní lokální dráhy Dalovice – Merklín.
Velmi důležité pro Merklín bylo založení továrny na kartoun pod firmou Benedikt a Lövenfeld v roce 1817. V největší době rozkvětu zaměstnávala 400 dělníků a výrobky putovaly do všech panských zemí. V roce 1870 byla továrna prodána Alfredu a Malvině Becherových z Karlových Varů a začal se zde vyrábět porcelán, opět úspěšně vyvážený do celého světa. Nejen továrna na porcelán byla pro Merklín důležitá. V roce 1870 byla založena z části na území Merklína brusírna dřeva a papírna. V průběhu 40 let se z malých začátků rozvinul ve velký průmyslový podnik, známý u nás i v cizině.
V roce 1921 žilo v obci 632 obyvatel a stálo zde 43 domů. 13. ledna 1924 se v Merklíně konal závod v běhu na lyžích. Trasa měřila 34 km a účast na závodě byla velmi hojná. Všichni cizinci, sportovci a rozhodčí byli v Merklíně dokonce bezplatně ubytováni a stravováni, což svědčí o pohostinnosti zdejších lidí.
 
V Merklíně se udržují tradice -   pálení čarodějnic včetně stavby májky, oslavy dětského dne - „pohádkový les“ a na závěr roku vánoční zpívání koled pod stromem, kterého se zúčastní téměř celá obec.
 
    V naší obci aktivně působí:
 - klub důchodců, který se schází 2x do měsíce a pořádá řadu akcí – výlety, divadlo apod.
- kulturní klub, jehož pěvecký sbor se účastní mnoha akcí v rámci regionu a divadelní soubor,  který mimo jiné  nastudoval a zahrál parodii na pohádku Mrazík, s názvem „Krušnohorský Mrazík“  který vyvolal u občanů obce tak velký zájem, že se musel šestkrát opakovat
- sbor pro občanské záležitosti, členové navštěvují starší občany obce v den jejich narozenin a předávají jim dárečky. Pořádá jednoročně vítání občánků. Spolupracuje i s jinými kluby
- sbor dobrovolných hasičů
 
Zároveň je v obci dům s pečovatelskou službou, s devíti byty pro důchodce, kterým Obec Merklín přispívá nejen na služby spojené s užíváním bytu, ale i na stravné z místní školní jídelny.
   

 

      

K obci jsou přidružené osady Pstruží, Lípa, Oldříš
 
 V obci je zřízena
  • základní škola prvního stupně s tělocvičnou a saunou
  • mateřská škola
  • zdravotní středisko
  • poštovní úřad, který zajišťuje i bankovní služby

 

     Dále je v obci tenisový areál, fotbalové hřiště se zázemím, ski areál, koupaliště, skatepark. Jsou zde obchody a restaurace. Obec má dále veškeré inženýrské sítě, včetně čističky odpadních vod, vlastní zdroj pitné vody a po celé obci je rozveden plyn. V období posledních 15ti let bylo postaveno 40 rodinných domků, obnoveny malé vodní elektrárny na říčce Bystřice o celkovém výkonu 1,1 MGW. Pro venkovskou turistiku a cykloturistiku je zde zajištěno ubytování v hotelu POD LESEM  s restaurací a v mnoha soukromých penzionech, je zde síť cyklostezek.
 
     V roce 2003 dokončila obec stavbu bytového domu o celkovém počtu 14ti bytových jednotek. V osadě Oldříš je plně funkční rodinná farma. V období posledních 7 let se obci podařilo zajistit finanční prostředky z programu PHARE CBC hlavně na plynofikaci výběžku Krušných hor, kde naše obec byla sdružovatelem obcí. Z tohoto programu jsme obdrželi obnos na obnovu 5ti autobusových zastávek a pro loňský rok na rekonstrukci ČOV a na rekultivaci skládky. Obec má několik zaměstnanců pro udržení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích, dále mnoho občanů využívá i sběrného dvora pro svoz směsného odpadu, nevytváří se tak černé skládky.
 
     Z ministerstva financí jsme v roce 2006 obdrželi dotační prostředek ze státního rozpočtu na akci „stavební úpravy základní školy a školního hřiště“. Tato akce byla zdárně dokončena.
 
     Naše obec je plně soběstačná, je zde nízká nezaměstnanost, má předpoklady se v budoucnu rozvíjet.
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vodakva

vodakva

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky