Obec Merklín
Obec Merklín

Územní plán Merklín

Úplné znění Územního plánu Merklín po vydané změně č. 1

 - Textová část:

 - Výkresová část

 

Územní plán Merklín

Schválený dne 29.9.2010 usnesením č. II, s nabytím účinnosti ke dni 22.10.2010.

Pořizovatel: Městský úřad Ostrov - Odbor rozvoje a územního plánování

Zpracovatel: Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová inženýrská kancelář

 - Textová část:

 - Tabulky ploch dle katastrálních území

 - Výkresová část:

 - Přílohy: