Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dotace přidělené Karlovarským krajem

2019

V roce 2019 obdržela obec dotaci od Karlovarského kraje ve výši

221.148,20 Kč

na  akci

"Oprava místní komunikace č.19 na p.p.č.344/1 v k.ú. Merklín"

---------------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

222.590,- Kč

na akci

"Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti v  obci Merklín, objekt čp.8"

------------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

66.000,- Kč

na účel:

"Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky"

-----------------------------------

Dále obec Merklín obdržela dotaci od Karlovarského kraje ve výši

20.000,- Kč

na účel:

Nový svět, oslavy "30 let svobody"

karlovarsky

zivy kraj

Vodakva

vodakva

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MERKLÍN

Schválená dne 19.9.2019, s nabytím účinnosti ke dni 2.11.2019

Pořizovatel: Obecní úřad Merklín, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem

http://www.trtik.net )

Zpracovatel: Kadlec K. K. Nusle s.r.o.

Údaje o vydané změně

Registrační list změny č.1

 

                Textová část:

                     - Textová část

                     - Příloha textové části - Srovnávací text

                     

                Výkresová část:

                     - A1 základní členění

                     - A2 hlavní výkres

                     - A3 výkres VPS

                     - B1 koordinační výkres

                     - B2 širší vztahy

                     - B3 výkres ZPF