Obec Merklín
Obec Merklín

Změna č.1

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MERKLÍN

Schválená dne 19.9.2019, s nabytím účinnosti ke dni 2.11.2019

Pořizovatel: Obecní úřad Merklín, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem

http://www.trtik.net )

Zpracovatel: Kadlec K. K. Nusle s.r.o.

Textová část:

                     

Výkresová část: