Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Dotace přidělené Karlovarským krajem

Obec Merklín obdržela v roce 2017 dotaci od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na realizaci akce: "Oprava objektu umělé vodní nádrže k. ú. Merklín" ve výši 109.000,- Kč

a

"Nátěr střechy MŠ Merklín ve výši 63.000,- Kč"

a dále od odboru kultury na realizaci projektu: " Obnova naučné stezky Merklín" ve výši 30.000,- Kč

a

od oddělení bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského Kraje ve výši 38.474,- Kč na věcné vybavení JSDH obce a 450.000,- Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Merklín

2018

V roce 2018 obdržela obec Merklín od Karlovarského kraje odbor zdravotnictví, dotaci ve výši 35.000,- Kč na projekt "Pořízení informačních technologií do ordinace praktického lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství, vsouvislosti s eReceptem."

______________________

V roce 2018 obdržela obec Merklín od Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje dotaci ve výši 202 000,- Kč na

Realizaci lokální kotelny pro objekt č.p. 76 v režimu de minimis

a dále

od Odboru kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu dotaci na "100. výročí založení Československa" ve výši

20 000,- Kč

a

53 500,-Kč na účel " Vytvoření propagačních materiálů obce Merklín"

a

z rozpočtu Karlovarského kraje 250 000,- Kč na opravy a stavební úpravy místních komunikací

karlovarsky

zivy kraj

Vodakva

vodakva

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce ---Josef Níč-----  -  kterému jsou podřízeni:

 •  Josef Fibrich
 •  Renata Salonová
 •  Soňa Němcová


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010:
seznam zastupitelů:
 

 • Ing. Anna Filipová
 • Vlasta Filipová - členka rady
 • Ing. Zdeněk Gerát - místostarosta
 • Rudolf Jantoš - člen rady
 • Mgr. Marie Jirková
 • Petr Kothera
 • Vladimír Koldinský
 • Ing. Daniel Krátký
 •  Ing. Robert Marschner 
 • Jan Matuštík
 •  Josef Níč  - starosta
 • Stanislav Sloup
 • Josef Sýkora
 •  Lucie Švajková
 • Naděžda Vochozková - členka rady
 •  
 •  Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor:

 • Naděžda Vochozková - předseda
 • Ing. Daniel Krátký - člen 
 • Josef Sýkora - člen 

Finanční výbor:

 • Vlasta Filipová  - předseda
 • Ing. Robert Marschner - člen 
 • Petr Kothera - člen 

Výbor pro národnostní menšiny:

 • Ing. Zdeněk Gerát  - předseda
 • Ing. Anna Filipová - člen
 • Vladimír Koldinský 

Komise výstavby a ochrany životního prostředí:

 • Jan Matuštík - předseda
 • Ing. Daniel Krátký - člen 
 • Rudolf Jantoš - člen

Komise pro školství, kulturu, sport a sociální záležitosti:

 • Vladimír Koldinský  - předseda
 • Lucie Švajková - člen 
 • Mgr. Marie Jirková - člen 
 • Ing. Anna Filipová - člen
 • Jolana Nečová - člen
 • Mgr. Monika Šebestová

Komise pro přestupky:

   (právník) 

 • Petr Kothera - člen 
 • Josef Sýkora - člen

Komise povodňová:

 • Josef Níč - předseda
 • Jan Matuštík
 • Werner Beer
 • zástupce EPL Merklín 
 • zástupce G.T.MANDL 

Zástupci pro osady:

 • Stanislav Sloup  - za Pstruží
 • Ing. Robert Marschner - za Oldříš
 • Vladimír Koldinský  - za Lípu

Sbor pro občanské záležitosti:

 • Josef Níč - předseda
 • Ing. Hedvika Roznerová - tajemnice
 • Marie Jirková
 • Marie Kotherová
 • Lucie Švajková 
 • Jolana  Nečová 
 • Ing. Zdeněk Gerát
 • Hana Ouhelová

 

Hasičský sbor:

 • Werner Beer - velitel
 • Karel Vrabec - zástupce

 

Klub důchodců:

 • Erika Dědičová  - předseda

 

Kulturní klub:

 • Hana Ouhelová - předseda

 

Vedoucí místní knihovny:

 • Anna Marková